Slunečná terasa - Hlavní strana

SLUNEČNÁ TERASA - ZASTÁVKA

AREÁL

Areál Slunečná terasa je určený pro bytovou zástavbu. Areál pro bydlení má celkovou rozlohu cca 1, 6 hektaru. V současné době se pro tento obytný areál připravuje technické zázemí pro budoucí výstavbu - napojení na stávající příjezdové komunikace, nové obslužné komunikace a napojení na inženýrské sítě. Součástí nového obytného areálu bude šest bytových domů s byty typu 2+kk, 2+1 a 3+1, o obytných plochách od 30m2 do 72m2. Součástí obytného areálu budou nové zpevněné plochy, dětská hřiště a dostatečný počet parkovacích míst pro obyvatele těchto bytových domů. Areál bude také doplněn nově vysazenou zelení a napojen na zcela nový lesopark nad bytovými domy. V jižní části obytného areálu budou vystavěny tři skupiny řadových rodinných domů. Celkem bude vystavěno 20 řadových domů, navazujících na centrální komunikace v obytném areálu. Obytný areál je napojen na samostatnou příjezdovou komunikaci.

Objekty BD1 - BD6:

Novostavby bytových domů jsou rozmístěny plynule podél svahu. Tyto novostavby jsou navrženy jako čtyřpodlažní budovy o využitelné ploše cca 898 m2. Každý dům poskytuje bytové jednotky (2+kk - 30,9m2, 2+1 - 44,0m2 a 3+1 - 72,2m2). Bytové domy jsou doplněny příslušným počtem parkovacích ploch pro osobní automobily podél obslužné komunikace.

Objekty RD1 - RD20:

Novostavby rodinných domů jsou rozděleny do tří skupin řadových domů. Rodinné domy jsou osazeny kolmo na obslužnou komunikaci obytného areálu. Dle osazení novostaveb jsou také rozděleny jednotlivé pozemky, které k nim patří. Jednotlivé rodinné domy mají parkovací místa řešeny v rámci svých předzahrádek. Domy jsou navrženy jako typové. Jednotlivé domy jsou dvoupodlažní a mají využitelnou plochu 116 m2, na zastavěné ploše asi 70m2. Plochy pozemků jsou dle polohy a tvaru o výměře od 135m2 do 350m2. Jednotlivé pozemky domků budou oploceny.

picture-areal.jpg