Julius - Hlavní strana

PARK JULIUS - ZASTÁVKA

Objekty A1,V1,U1,U2:

Objekt A1 je administrativní budova, doplněna přístavbami pro rozšíření administrativních ploch a ploch pro zázemí zaměstnanců provozovatele (technické místnosti, šatny, hygienické prostory). Objekt je dvoupodlažní. Celková využitelná plocha objektu včetně přístaveb je cca 677 m2. Objekt je provozně propojen s objektem V1. Objekt V1 je čtyřlodní ocelová hala, určená pro strojírenskou výrobu. Severní (krajní) hala je navržena jako hala jeřábová. Celková podlahová plocha výrobních hal včetně haly jeřábové je cca 2082m2. Celková zastavěná plocha obou objektů je cca 2517 m2.
Objekty U1 a U2 jsou navrženy jako ubytovny pro zaměstnance.

Objekty A2+V2:

Objekt A2 je administrativní budova, provozně spojená s objektem V2. Součástí této provozní dvojice objektů jsou také prostory určené pro zázemí zaměstnanců a prostory technologické. Objekt A2 je třípodlažní. Celková využitelná plocha objektu A2 je cca 1209 m2. Objekt V2 je trojlodní ocelová hala, určená v současnosti pro strojírenskou výrobu. Celková podlahová plocha výrobních hal je cca 4000m2. Součástí výrobní haly jsou také vnitřní dvoupodlažní vestavky. Celková zastavěná plocha objektů A2+V2 je cca 4491m2.
Objekt T2 je stávající areálová trafostanice.

Objekty A3+V3:

Objekt A3 je nově navrhovaná administrativní budova provozně spojená s nově navrhovaným objektem V2 - výrobní (skladovací) haly. Objekt A3 je třípodlažní administrativní objekt o celkové využitelné ploše cca 1100 m2. Součástí objektu jsou také prostory pro technické zázemí provozovatele (technické místnosti, šatny, hygienické prostory). Objekt V3 je sedmilodní ocelová hala, určená pro výrobu či sklady. Je navržena s ohledem na rychlou adaptaci dle požadavků budoucího provozovatele. Celková využitelná plocha výrobních hal je cca 6500m2. Celková zastavěná plocha objektů A3+V3 je cca 7087 m2.

picture-areal.jpg